B2016-04-01 14.14.09este mensen.

Mag ik ons even voorstellen, wij zijn ouderen biljart De Coppele, opgericht in 1985 met als doel het beoefenen van de biljartsport voor ouderen van 55 jaar en ouder, door middel van het spelen van wedstrijden in competitie verband, duidelijk met een sociaal karakter, in de gemeente Oisterwijk en Haaren.

Het bestuur bestaat uit Henk Dekkers voorzitter, Gerard Copal secretaris vice voorzitter en Jos v Stappershoef penningmeester.Op dit ogenblik hebben we 23 actieve leden en een ere lid , bij 25 actieve leden hebben we een leden stop, de contributie bedraagt 75 euro per jaar, te betalen in termijnen of ineens per bank. Een keer per jaar hebben we een jaarvergadering, en we vergaderen ook tussentijds als het nodig is. In 2010 bestonden we 25 jaar dit hebben we gevierd op 3 sept 2010 in de Coppele met alle leden en partners,  we werden om 10.00 uur ontvangen met koffie en worstenbrood in de Coppele waarna we vertrokken naar het orgelmuseum in Hilvarenbeek, daarna gingen we terug naar De Coppele om te genieten van een warm en koud buffet , en de rest van het feest.

2016-04-01 14.14.55

Ook organiseren we ieder jaar een kerst toernooi, die we sinds kort voor 5 jaar hebben verbonden  aan de naam van Henk Dekkers, het Henk Dekkers kerst toernooi, om hem te eren voor zijn vele verdienste voor de club en daarbuiten, zo kunnen we om de 5 jaar iemand anders eren van de vereniging . Er kunnen zich maar 32 personen opgeven voor het kerst toernooi  in verband met de organisatie. We hebben iedere dinsdag en vrijdag onze clubmiddag  waarin we vrij kunnen biljarten in volgorde van binnenkomst. In 2015 hebben we meegedaan aan de open dag van de Coppele wat ons goed is bevallen, het leverde 2 nieuwe leden op. In april start de binnen competitie die loopt tot 24 juni, de winnaar krijgt de Ad Leermakers trofee en een enveloppe met inhoud die worden uitgereikt in ons jaarfeest ergens in of in de nabijheid van Oisterwijk rondom augustus.  Daarna hebben we vakantie tot midden september en dan start de buiten competitie, die wordt gehouden onder zeven wijkbiljart verenigingen te weten , De Bunders / Carambole/ De Coppele/ Haaren/ De Tiliander/ De Pannenschuur/ en De Waterhoef, verenigd in een overkoepelende organisatie Oisterwijk/Haaren  die de organisatie van de buiten competitie  voor zijn rekening neemt , met een totaal aantal leden van 127 waarvan elke vereniging een lid heeft afgevaardigd om de belangen van zijn vereniging te behartigen, elk jaar is er een feestelijke prijsuitreiking in een van de wijken die dit bij toerbeurt organiseren . in 2011 hebben we het 25 jarig  bestaan van Oisterwijk/Haaren gevierd in de coppele, het was een grandioos feest met de prijsuitreiking door burgemeester Hans Jansen. Al met al een dynamische vereniging onder het dak van De Coppele, waarvoor dank.

Groeten Huub Pijnenborgh, secretaris van ouderen biljart De Coppele.

24/04/2016

2016-04-26 14.05.53